Sanoma Media

  • Klant
  • Sanoma Media

Mijn freelance carriere is bij Sanoma Media begonnen. Het waren turbulente doch leuke tijden. Eerst bij het maandblad Evita dat later werd omgedoopt tot Vitaya Magazine. Inclusief een verhuis naar Mechelen, diepe dalen, en een overstap naar Sqills, de content marketing afdeling van Sanoma.